Osobní rozvoj k souladu zaměstnání s rodinou

 

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

OSOBNÍ ROZVOJ K SOULADU ZAMĚSTNÁNÍ S RODINOU:

 

Ke stažení: Sborník projektu - obsahuje shrnutí nejčastějších témat, nejčastějších dotazů a odpovědí

 

INFORMACE O PROJEKTU: 

 

Společnost Premi Consult s.r.o. začala od 01. 03. 2012 realizovat projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem: Osobním rozvojem k souladu zaměstnání s rodinou, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00260.

 

Globální grant: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Partner projektu: Blanka Pinkasová

Partner projektu: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Stonožka Ostrava

 

Doba realizace projektu: 01. 03. 2012 – 28. 02. 2014

 

CÍLE PROJEKTU:

 

Hlavním cílem je podpora zaměstnanosti cílové skupiny a umožnění sladěních jejich osobního a pracovního života či realizaci profesních cílů v souladu s jejich dispozicemi a schopnostmi.

 

Specifickými cíli jsou komplexní podpora řešení potřeb cílové skupiny projektu, umožnění rozpoznání osobnostních pozitiv a negativ cílové skupiny pro uplatnění se na trhu práce. Díle je to podpora osobnostně-profesního rozvoje řadou opatření (např. mentoring, sociální poradenství, generová poradna a další). Podpora dosažení těchto cílů, je také zajištění péče o děti po dobu realizace projektu, jako forma odbourávání prvotní bariéry cílové skupiny při vstupu na trh práce.

 

Výše uvedených cílů bude dosaženo realizací kariérového poradenství, tj. provedením hodnocení cílové skupiny za účelem identifikace jejich osobnostního profilu a zjištění potenciálu pro vytvoření kariérního, vzdělávacího, osobního plánu pro každou účastnici projektu s možností absolvování odborných a rekvalifikačních kurzů.

 

MATEŘSKÉ CENTRUM:

 

V rámci realizovaného projektu jsme společně vstoupili do partnerství s novým mateřským centrem (MC) Pastelka. Partnerovi pomáháme se financováním vybavení a zařízení prostor pro hlídání dětí.

 

MC Pastelka má každodenní kontakt s osobami cílové skupiny. V souvislosti s tímto kontaktem je schopna a ochotna oslovit tuto cílovou skupinu, motivovat ji a zapojit ji tak do dalších aktivit projektu.

 

MC Pastelka odborně garantuje hlídání dětí cílové skupině v průběhu realizace projektových aktivit. Dále odborně zaštítí realizaci praxe v rámci rekvalifikačního kurzu - Péče o děti. MC Pastelka má dlouholeté zkušenosti v této oblasti.