Naše služby Dotace a granty
Dotace a granty

Naším cílem je připravit kvalitní projekty, které uspějí v získání podpory z EU a svou realizací budou přínosem pro naše partnery. Nabízíme Vám poradenství vedoucí ke zdárnému a efektivnímu čerpaní a využívání dotací z evropských fondů. Využijte možnosti k získání zdrojů pro své investice v oblasti vzdělávání a rozvoje personálního systému.

 

Nabízíme Vám full-servis v oblasti čerpání podpory z fondů EU a využívání národních grantů. V případě, že je Váš projekt již schválen, rádi se do programu čerpání podpory zapojíme jako subdodavatelé, kdy administraci a realizaci projektu bude realizovat jiná společnost. Naše služby v oblasti využívání národních i nadnárodních grantů zahrnují:

 

Prescoring

Po vyplnění krátkého dotazníku Vás budeme obratem informovat, zdali jste oprávněni se o podporu ucházet. Následně Vám zašleme podrobné informace o projektu a orientační harmonogram.

 

Zpracování žádosti

Formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu, zpracování žádosti o dotace, zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu, zpracování povinných příloh.

 

Konzultace při návrhu projektu

Na základě konzultací a součinnosti se zástupcem personálního oddělení navrhneme projekt vzdělávacího systému či rozvoje personálního systému.

 

Konzultace k realizaci projektu a realizace projektu

Po celou dobu projektu je postup a kvalita realizace konzultována se zástupci personálního oddělení. Na realizacích jsme schopni se podílet v rámci celého spektra našich služeb.

 

Administrace projektu

Zajišťujeme podporu při administrativních úkonech spojených s vlastním čerpáním podpory, zpracování průběžných a závěrečných zpráv.

 

 

 

 

Nejste si jisti, zda jste vhodným kandidátem na čerpání podpory?  Na vyžádání Vám zašleme jednoduchý dotazník, po jehož vyplnění Vám na tyto otázky dáme odpověď.

 

áte zájem o čerpání podpory? Potřebujete více informací? Pro více informací napište prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nás kontaktujte telefonicky. Obratem Vám odpovíme Vám a rádi přijedeme k osobní konzultaci.

 

    

 

 
Banner
Banner
Nabízíme Vám poradenství vedoucí ke zdárnému a efektivnímu čerpaní a využívání dotací z evropských fondů.