Soft skills

Vaše zaměstnance vyškolíme na základě Vašich požadavků, či výstupů z Development Centra. Spektrum témat, na které zaměřujeme pozornost zahrnuje základní oblasti rozvoje lidského potenciálu, jako jsou komunikativnost, schopnost organizovat sebe sama i druhé, sebekritičnost, asertivita, empatie či řešení konfliktů.

Kurzy realizujeme nejen formou klasických seminářů, ale také prostřednictvím e-lerningu či aplikováním znalostí v případových studiích a kreativních workshopech. Školení lze zakomponovat také do programu outdoorových či firemních akcí. Vzdělání zde probíhá na několika úrovních, nejen formou formálních kurzů.

 


 
 

 

Nejste li si jisti, která oblast rozvoje nejvíce uspokojí Vaše potřeby? Provedeme analýzu potřeb a doporučíme vhodné kurzy.

 

Máte zájem o organizaci školení? Potřebujete více informací? Využijte kontaktního formuláře nebo nás kontaktujte telefonicky. Obratem Vám odpovíme a rádi přijedeme k osobní konzultaci.