Společnost Premi Consult je vzdělávací a konzultační agenturou působící v oblasti firemního rozvoje. Sdružujeme lektory a konzultanty s vysokou kvalifikací a praktickými zkušenostmi. Naše služby poskytujeme v plné šíři na celém území České a Slovenské republiky.

 

Zajistíme školení z celé škály obecného i specifického vzdělání nejen projektově, ale také jako doplněk k firemní akci či konferenci. Nabízíme také konzultantské služby v oblasti personálního rozvoje, diagnostiky a efektivního využití národních i nadnárodních grantů. Garantujeme návratnost investic do vzdělání.

 

Vycházíme z toho, že růst týmu je možný pouze prostřednictvím růstu jednotlivce. Naplnění firemních cílů dosahujeme pomocí zkvalitňování základních firemních procesů, zejména komunikace, organizace, motivace, plánování. Neustále zdokonalování pracovního týmu jak po stránce odborné, tak i po stránce osobní a interpersonální je základem firemního růstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Banner
Banner
Nabízíme Vám poradenství vedoucí ke zdárnému a efektivnímu čerpaní a využívání dotací z evropských fondů.

Vstup pro klienty